RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

W ramach usługi prowadzenia  RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO:

  • prowadzimy ewidencję przychodów celem ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzimy rejestr zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
  • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT , JPK7M, bądź JPK-V7K,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzamy rozliczenie roczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT-28).

Wszystkie zapisy i ewidencje dostępne są dla klienta on-line poprzez udostępnienie dostępu dla klienta do platformy biura rachunkowego. 

W uzgodniony sposób klient otrzymuje informację o wynikach swojej firmy i o obliczonych podatkach.

Wyceń usługę