POZOSTAŁE USŁUGI

INNE USŁUGI świadczone przez biuro:

Oprócz podstawowej oferty księgowej i rachunkowej Biuro rachunkowe oferuje też szereg usług dodatkowych:

  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie pism, wyjaśnień do organów administracji państwowej w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • inne usługi uzależnione od problemów zgłaszanych przez klienta,
  • ponadto oferujemy dla osób prywatnych rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT), wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego.

Wyceń usługę