PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W ramach usługi prowadzenia PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

  • dokonujemy odpowiednich zapisów w PKPiR,
  • prowadzimy ewidencję VAT,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych,
  • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych i księgujemy odpisy amortyzacyjne,
  • ustalamy wysokość miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT , JPK7M, bądź JPK-V7K.

Wszystkie zapisy i ewidencje dostępne są dla klienta on-line poprzez udostępnienie dostępu dla klienta do platformy biura rachunkowego. 

W uzgodniony sposób klient otrzymuje informację o wynikach swojej firmy i o obliczonych podatkach.

Wyceń usługę