KADRY I PŁACE

Zakres usług KADROWO-PŁACOWYCH obejmuje:

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie dokumentów do zatrudnienia,
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacja dla osoby ubezpieczonej,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach/wynagrodzeniu,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych,
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.
Wyceń usługę